GDZIE JEST SALA ŚW. KATARZYNY?Opcja I (czerwona linia - patrz mapka poniżej):
Wchodzimy do kościoła. Skręcamy w prawo, przechodzimy obok kaplicy Matki Bożej. W rogu (przy księgarence) jest winda, którą zjeżdżamy na poziom -1.

Opcja II (niebieskie strzałki - patrz mapka poniżej):
Do budynku przy kościele wchodzimy od strony kawiarenki "To Lubię". Zjeżdżamy windą lub schodzimy schodami na poziom -1.Mapka poziomu -1:

Sala św. Katarzyny to trzecie drzwi w długim korytarzu za szklanymi drzwiami. (czerwona strzałka)