Szkoła Śpiewu Liturgicznego jest trzyletnia.

Cały program realizowany jest na pierwszym i drugim roku, natomiast jest możliwość przedłużenia nauki na trzeci rok, w celu pogłębienia zdobytych umiejętności, zwłaszcza w zakresie prowadzenia scholi, rozwoju wokalnego i czytania nut głosem.

Po pierwszym roku uczestnicy otrzymują świadectwo uczestnictwa w pierwszym roku zajęć. Po drugim roku dyplom ukończenia Szkoły - dwuletniego kursu, a po trzecim dyplom ukończenia Szkoły - trzyletniego kursu.

Podstawą otrzymania świadectwa lub dyplomu będzie przynajmniej 70% obecności na zajęciach oraz zdanie końcowych zaliczeń.