FORMALNOŚCI

Chętni na pierwszy rok:

  1. Należy wypełnić formularz dostępny tutaj.
  2. Kolejnym etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna w sekretariacie Szkoły w terminie wybranym podczas wypełniania formularza zgłoszenia. Rozmowa służy m.in. sprawdzeniu predyspozycji muzycznych kandydata. Sekretariat Szkoły mieści się w sali na poziomie -1 (budynek duszpasterski przy kościele oo. Dominikanów) - wejście przy kawiarence To Lubię.

    Mapka ułatwiająca dotarcie na spotkanie będzie również widoczna po przesłaniu zgłoszenia, a także będzie wysłana e-mailem z przypomnieniem o terminie przesłuchania.

    Adres szkoły: Warszawa, ul. Dominikańska 2 (Służew).

  3. Uwaga! Osoby, spoza Warszawy mogą odbyć rozmowę kwalifikacyjną online. Prosimy o zaznaczenie tej opcji podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.
  4. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną podane po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych, w drugiej połowie września.


DLA KOGO

Zajęcia są skierowane głównie do osób, które chcą animować śpiew w kościele. Zapraszamy również osoby, które chcą lepiej śpiewać podczas liturgii. Uczestnicy zajęć nie muszą posiadać wykształcenia muzycznego, nie muszą też posiadać doświadczenia czy przygotowania.


OFERTA

Na pierwszym roku zajęć uczestnicy poznają podstawy czytania nut głosem, zdobędą podstawową wiedzę z zakresu teologii liturgii, roku liturgicznego i przepisów liturgicznych dotyczących muzyki kościelnej. Nauczą się też właściwie dobierać pieśni do konkretnych liturgii i jej części. Co bardzo ważne, zaczną poznawać i rozwijać swój głos podczas indywidualnych i grupowych lekcji emisji głosu oraz nauczą się podstaw dyrygowania scholą. Nie tylko rozszerzą swoją wiedzę na temat liturgicznych pieśni tradycyjnych, chorału gregoriańskiego i pieśni czterogłosowych, w tym prawosławnych, ale będą także mieli okazję sami brać udział w ich wykonywaniu, wspólnie ze specjalistami. Doświadczą też śpiewu w dużym chórze, złożonym z uczestników.

Koszt uczestnictwa w zajęciach I roku - 2350 zł.
Więcej informacji o zajęciach dla I roku - tutaj.

Na drugim roku uczestnicy będą rozwijali umiejętności zdobyte dotychczas, takie jak czytanie z nut, dyrygowanie i kształcenie głosu pod okiem specjalisty. Do wyboru będą cztery poziomy zajęć z czytania nut głosem, co ułatwi dostosowanie treści zajęć do umiejętności uczestników. W programie dalej będą obecne zajęcia z indywidualnej emisji głosu będą w wymiarze pół godziny na zjazd. Wspólnie z pierwszym rokiem uczestnicy drugiego będą spotykali się z wybitnymi znawcami chorału gregoriańskiego, pieśni tradycyjnych i muzyki prawosławnej.
Będą także nowe wykłady, m.in. wykłady o Mszy Świętej - poznanie krok po kroku wymowy kolejnych części liturgii. Ważną nowością będzie też kurs śpiewania psalmów responsoryjnych. Na tym roku pojawią się zajęcia śpiew kantora, który będzie miał na celu przyzwyczajenie uczestników do śpiewania solo przed grupą, co jest niezbędne do swobodnego śpiewania psalmów responsoryjnych i prowadzenia głosem śpiewu podczas liturgii.

Koszt uczestnictwa w zajęciach II roku - 2350 zł.
Więcej informacji o zajęciach dla II roku - tutaj.

Na trzecim roku, który jest rokiem dodatkowym, uczestnicy mogą doskonalić zdobyte dotychczas umiejętności. Mają dwie godziny zajęć z prowadzenia scholi, gdzie w kameralnym gronie przygotowują się w praktyczny sposób do założenia własnego zespołu, poprzez dalszą naukę dyrygowania i prowadzenia prób, łącznie z rozśpiewywaniem. Poza tym w dalszym ciagu uczęszczają na zajęcia z czytania nut głosem i chóru. Mogą również dołączać do wszystkich pozostałych zajęć razem z I i II rokiem, według własnego uznania.

Koszt uczestnictwa w zajęciach III roku (z emisją indywidualną głosu) - 1350 zł.
Koszt uczestnictwa w zajęciach III roku (bez emisji indywidualnej głosu) - 500 zł.
Więcej informacji o zajęciach z I i II roku - tutaj.

Ukończenie Szkoły nie niesie za sobą skutków formalnych.